VNPT VinaPhone Cần Thơ hưởng ứng Ngày hội “Đổi rác lấy quà”

VNPT VinaPhone Cần Thơ hưởng ứng Ngày hội “Đổi rác lấy quà”

Ngày 2/6/2024, tại thành phố Cần Thơ, hàng ngàn thiếu nhi đã tham gia vào Ngày hội “Đổi rác lấy quà” nhằm bảo vệ môi trường và tạo ý thức cho thế hệ trẻ.

Tuesday 04/06/2024 01:21

Chi tiết
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm