TẤT SÓNG 2G TẠI VIỆT NAM TIN MỚI NHẤT : HƯỚNG NGƯỜI DÂN LÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

TẤT SÓNG 2G TẠI VIỆT NAM TIN MỚI NHẤT : HƯỚNG NGƯỜI DÂN LÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Bộ thông tin và truyền thông cho biết bắt đầu từ ngày 16/09/2024, hệ thống 2g sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G-Only. Hệ thống 2G sẽ ngừng hoạt động.

Friday 19/07/2024 05:05

Chi tiết
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm