Cần Thơ phát động thanh toán không dùng tiền mặt trong trường đại học, cao đẳng

Cần Thơ phát động thanh toán không dùng tiền mặt trong trường đại học, cao đẳng

Ngày 7/3, Sở Công Thương Cần Thơ, VNPT Cần Thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức thành công lễ phát động Chuyển đổi số “Thanh toán không dùng tiền mặt” tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

Tuesday 07/03/2023 09:00

Chi tiết
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm