Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước

 

Điều khoản chung của hợp đồng CCDV trả trước

 

Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHCN)

 

Bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước (dành cho KHDN)

 

Danh sách cá nhân sử dụng số thuê bao thuộc doanh nghiệp

 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông truyền hình

 

Điều khoản chung của hợp đồng CCDV viễn thông, truyền hình

 

Quy trình giải quyết khiếu nại

 

Thông báo: Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung này được áp dụng từ ngày 12/4/2021. Khách hàng đã ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trước đây nếu có nhu cầu ký lại hợp đồng có thể đến điểm giao dịch gần nhất để đươc hỗ trợ.