02:14 |22/03/2024

🔥 Nóng ⚠️Nếu Quý khách là thuê bao di động trả trước, hãy kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao theo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư!

🔥 Nóng ⚠️Nếu Quý khách là thuê bao di động trả trước, hãy kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao theo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư!
⚠️ Thuê bao sẽ bị chặn nếu thông tin khai báo chưa đúng với cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

🔒 Trường hợp CẦN chuẩn hóa thông tin thuê bao: là các Khách hàng nhận được tin nhắn yêu cầu Chuẩn hóa thông tin thuê bao từ VinaPhone, bao gồm:
🔑 KH có thông tin cá nhân đã đăng ký với VinaPhone nhưng KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH CHỦ sử dụng.
🔍 KH có thông tin cá nhân đã đăng ký với VinaPhone nhưng CHƯA TRÙNG KHỚP với thông tin cá nhân lưu trữ tại cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.
📞 KH nhận được tin nhắn/cuộc gọi thông báo từ VinaPhone về việc cần chuẩn hóa/so khớp lại thông tin TB.

💡 Các cách thực hiện chuẩn hóa thông tin TB:
+ Cách 1: Qua ứng dụng My VNPT
+ Cách 2: Tại web http://my.vnpt.com.vn
+ Cách 3: Tại các điểm giao dịch gần nhất của VinaPhone. (Lưu ý cần mang theo CCCD)

📞 Tổng đài: 1800 1091 (0đ)
🔗 Chi tiết thông tin tại:

🔥 Nóng ⚠️Nếu Quý khách là thuê bao di động trả trước, hãy kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao theo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư!
⚠️ Thuê bao sẽ bị chặn nếu thông tin khai báo chưa đúng với cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

🔒 Trường hợp CẦN chuẩn hóa thông tin thuê bao: là các Khách hàng nhận được tin nhắn yêu cầu Chuẩn hóa thông tin thuê bao từ VinaPhone, bao gồm:
🔑 KH có thông tin cá nhân đã đăng ký với VinaPhone nhưng KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH CHỦ sử dụng.
🔍 KH có thông tin cá nhân đã đăng ký với VinaPhone nhưng CHƯA TRÙNG KHỚP với thông tin cá nhân lưu trữ tại cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.
📞 KH nhận được tin nhắn/cuộc gọi thông báo từ VinaPhone về việc cần chuẩn hóa/so khớp lại thông tin TB.

💡 Các cách thực hiện chuẩn hóa thông tin TB:
+ Cách 1: Qua ứng dụng My VNPT
+ Cách 2: Tại web http://my.vnpt.com.vn
+ Cách 3: Tại các điểm giao dịch gần nhất của VinaPhone. (Lưu ý cần mang theo CCCD/ Hộ chiếu)

📞 Tổng đài: 1800 1091 (0đ)
🔗 Chi tiết thông tin tại: https://vnpt.com.vn/tin-tuc/kiem-tra-chuan-hoa-thong-tin-thue-bao-vinaphone-voi-csdl-quoc-gia-ve-dan-cu.html