VNPT-VAN 100 - 18 Tháng

Giá chỉ từ:

550.000đ/18 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 550.000đ/18 tháng (đã bao gồm VAT)

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

CHỈ TỪ

550.000đ/18 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

Dành cho Tổ chức, Doanh nghiệp có từ 1 đến 100 lao động
• Quản lý: thông tin đơn vị; Quản lý: nhân sự
• Lập hồ sơ thủ tục BHXH, Kết xuất báo cáo, ký số
• Ký và nộp các bộ hồ sơ BHXH qua mạng Internet.
• Tự động: lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH.
• Kiểm soát: truy cập khách hàng
• Báo cáo thống kê giao dịch
• Tiếp nhận: hồ sơ của khách hàng
• Lưu trữ: dữ liệu hồ sơ, kết quả giao dịch
• Chuyển tiếp: hồ sơ khách hàng tới cơ quan BHXH
Các sản phẩm tương tự

VNPT-VAN 10 - 18 Tháng

Giá chỉ: 220.000đ/18 tháng

VNPT-VAN 10 - 18 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 10 - 33 Tháng

Giá chỉ: 352.000đ/33 tháng

VNPT-VAN 10 - 33 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 10 - 48 Tháng

Giá chỉ: 418.000đ/48 tháng

VNPT-VAN 10 - 48 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 10 - 60 Tháng

Giá chỉ: 528.000đ/60 tháng

VNPT-VAN 10 - 60 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 100 - 48 Tháng

Giá chỉ: 1.045.000đ/48 tháng

VNPT-VAN 100 - 48 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 100 - 33 Tháng

Giá chỉ: 880.000đ/33 tháng

VNPT-VAN 100 - 33 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 100 - 60 Tháng

Giá chỉ: 1.320.000đ/60 tháng

VNPT-VAN 100 - 60 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN 1000 - 60 Tháng

Giá chỉ: 1936000đ/60 tháng

VNPT-VAN 1000 - 60 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN Max - 18 Tháng

Giá chỉ: 1.210.000đ/18 tháng

VNPT-VAN Max - 18 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT

VNPT-VAN Max - 60 Tháng

Giá chỉ: 2.585.000đ/60 tháng

VNPT-VAN Max - 60 Tháng

VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,... với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

XEM CHI TIẾT