VD149 (trả sau)

Giá chỉ từ:

149.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 149.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

4Gb/ngày + 200 SMS nội mạng

1.500 phút nội mạng VinaPhone + 200 phút ngoại mạng

CHỈ TỪ

149.000đ/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

4Gb/ngày + 200 SMS nội mạng 

1.500 phút nội mạng VinaPhone + 200 phút ngoại mạng

Các sản phẩm tương tự

Thương gia 1

Giá chỉ: 350.000đ/tháng

Thương gia 1

4GB/ngày + 1.000 SMS nội mạng VinaPhone

4.000 phút nội mạng VNPT + 300 phút ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 2

Giá chỉ: 500.000đ/tháng

Thương gia 2

6GB/ngày + 1.500 tin nhắn SMS nội mạng VinaPhone

4.000 phút nội mạng VNPT + 500 phút ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 249

Giá chỉ:

Thương gia 249

2GB data/ngày

2.000 phút nội mạng VinaPhone + 200 phút gọi ngoại mạng.

XEM CHI TIẾT

Thương gia 349

Giá chỉ: 349.000đ/tháng

Thương gia 349

4GB data/ngày

4.000 phút nội mạng VinaPhone + 400 phút gọi ngoại mạng.

XEM CHI TIẾT

Thương gia 499

Giá chỉ: 499.000đ/tháng

Thương gia 499

6GB data/ngày

4.000 phút nội mạng VinaPhone + 600 phút gọi ngoại mạng.

XEM CHI TIẾT