V-OFFLINE

Giá chỉ từ:

1.595.000/ tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 1.595.000/ tháng (đã bao gồm VAT)

Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, v.v.
Tự quản trị hệ thống
Rack 1U/300W, Hỗ trợ 24/7
Điện máy nổ dự phòng

CHỈ TỪ

1.595.000/ tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, v.v.
* Có thể yêu cầu thêm về quản trị mạng, băng thông, v.v.
* Tự quản trị hệ thống
* Rack 1U/300W, Hỗ trợ 24/7
* Điện máy nổ dự phòng

Các sản phẩm tương tự

V-BRONZE

Giá chỉ: 1.980.000 đ/tháng

V-BRONZE

Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
Băng thông(trong nước/quốc tế) 50 Mbps/4Mbps
Ổ cắm mạng 100 Mbps
Rack 1U/300W, 1 IP, Điện máy nổ dự phòng, UPS

XEM CHI TIẾT

V-SLIVER

Giá chỉ: 2.750.000 đ/tháng

V-SLIVER

Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
Băng thông(trong nước/quốc tế) 200 Mbps/6Mbps
Ổ cắm mạng 1 Gbps
Rack 1U/300W, 1 IP, Điện máy nổ dự phòng, UPS

XEM CHI TIẾT

V-GOLD

Giá chỉ: 4.070.000 đ/tháng

V-GOLD

Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
Băng thông(trong nước/quốc tế) 400 Mbps/10Mbps
Ổ cắm mạng 1 Gbps
Rack 1U/300W, 1 IP, Điện máy nổ dự phòng, UPS


XEM CHI TIẾT

V-PLATIUM

Giá chỉ: 5.500.000 đ/tháng

V-PLATIUM

Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
Băng thông(trong nước/quốc tế) 500 Mbps/15Mbps
Ổ cắm mạng 1 Gbps
Rack 1U/300W, 1 IP, Điện máy nổ dự phòng, UPS

XEM CHI TIẾT

V-RACK OFF

Giá chỉ: 28.600.000 đ/tháng

V-RACK OFF
Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
Tự quản trị hệ thống
42U, 6000W, Điện máy nổ dự phòng, UPS

XEM CHI TIẾT

V-RACK ON

Giá chỉ: 33.000.000 đ/tháng

V-RACK ON
Thuê địa điểm đặt máy, tủ rack, thiết bị mạng, cổng kết nối Internet, đảm bảo tính liên tục sẵn sàng
42U, 6000W, Điện máy nổ dự phòng, UPS
08 Địa chỉ IP
Băng thông (trong nước/quốc tế) 500Mbps/25Mbps

XEM CHI TIẾT