Thương gia 599

Giá chỉ từ:

599.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 599.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

12GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

700 phút gọi di động ngoại mạng

CHỈ TỪ

599.000 đ/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

Ưu đãi

- 12GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

- 4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

- 700 phút gọi di động ngoại mạng

Giá cước 599.000đ/tháng
Cú pháp đăng ký DK TG599 gửi 888
Điều kiện đăng ký gói cước - Thuê bao ký hợp đồng hoà mạng trả sau mới.

- TB trả trước chuyển trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:

+) Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là Thuê bao trả sau chuyển sang trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng (chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).

+) Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều.

- Thuê bao trả sau hiện hữu theo danh sách.
Gia hạn gói cước Gói cước gia hạn tự động, có thực hiện nhắn tin cho thông báo cho KH theo quy định hiện hành.
Quy định chung - Cước thuê bao tháng 0 đồng.

- Thời gian cam kết 18, 24, 36 tháng. Trong thời gian cam kết không được hủy gói chuyển trả trước, MNP…Gói cước được gia hạn tự động khi hết chu kỳ cam kết.

- Thuê bao có thể thực hiện nâng cấp gói cước qua SMS hoặc tại điểm giao dịch.

- Ưu đãi thoại nội mạng VNP: chỉ bao gồm các cuộc gọi đến di động VinaPhone, không bao gồm hướng gọi cố định VNPT (cuộc gọi cố định VNPT áp dụng trừ cước theo hướng nội mạng như quy định hiện hành). Không giới hạn số phút trên cuộc gọi; tổng thời lượng thoại không vượt quá tổng ưu đãi của gói.

- Data của từng gói cước theo quy định hiện hành.

- Đăng ký trước ngày 16: thu 100% giá gói; từ ngày 16 thu 50% giá gói. Hủy gói cước thu 100% giá gói.

- Hiệu lực sử dụng gói đến hết tháng dương lịch.

- TB được phép nâng cấp gói cước từ giá thấp lên giá cao theo các văn bản hiện hành.
Cách kiểm tra các ưu đãi còn lại của gói cước Cú pháp tra cứu: ALOTS gửi 900.
Tổng đài hỗ trợ   1800 1091 (miễn phí)
Các sản phẩm tương tự

VD150

Giá chỉ: 150.000 đ/tháng

VD150

2GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone <=10 (tối đa 1.500 phút)

80 phút gọi liên mạng (di động ngoại mạng + cố định VNPT)

XEM CHI TIẾT

VD120N

Giá chỉ: 120.000 đ/tháng

VD120N

1.5GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng

XEM CHI TIẾT

VD90

Giá chỉ: 90.000 đ/tháng

VD90

1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone <=10 (tối đa 1.500 phút)

XEM CHI TIẾT

V149

Giá chỉ: 149.000 đ/tháng

V149

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia PLUS

Giá chỉ: 1.499.000 đ/tháng

Thương gia PLUS

25GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

6.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

1.500 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 899

Giá chỉ: 899.000 đ/tháng

Thương gia 899

20GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

6.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

1.000 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 699

Giá chỉ: 699.000 đ/tháng

Thương gia 699

16GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

5.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

800 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V99

Giá chỉ: 99.000 đ/tháng

V99

1.500 phút nội mạng VinaPhone

150 phút ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V49

Giá chỉ: 49.000 đ/tháng

V49

1.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

70 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V499

Giá chỉ: 499.000 đ/tháng

V499

5.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

1.000 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V399

Giá chỉ: 399.000 đ/tháng

V399

4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

800 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V299

Giá chỉ: 299.000 đ/tháng

V299

3.500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

600 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V249

Giá chỉ: 249.000 đ/tháng

V249

3.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

450 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

V199

Giá chỉ: 199.000 đ/tháng

V199

2.500 gọi di động nội mạng VinaPhone

350 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

D199G

Giá chỉ: 199.000 đ/tháng

D199G

8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

D169G

Giá chỉ: 169.000 đ/tháng

D169G

7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

150 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 249

Giá chỉ: 249.000 đ/tháng

Thương gia 249

10GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

300 phút gọi di động ngoại mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 349

Giá chỉ: 349.000 đ/tháng

Thương gia 349

10GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

500SMS nội mạng

XEM CHI TIẾT

Thương gia 499

Giá chỉ: 499.000 đ/tháng

Thương gia 499

12GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

4.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

500SMS nội mạng

XEM CHI TIẾT