SME+

Giá chỉ từ:

5.940.000đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 5.940.000đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Dịch vụ Băng rộng - Internet Fiber VNN: Fiber 60eCo+
Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Kê khai Bảo hiểm Xã hội VNPT BHXH

CHỈ TỪ

5.940.000đ/12 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

• Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA: OlD Standard + Token
• Dịch vụ Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice: HD.1000 + UD200
• Dịch vụ Kê khai Bảo Hiểm Xã Hội - VNPT BHXH: VAN 100
• Dịch vụ Băng rộng - Internet Fiber VNN: Fiber 60eCo+
Các sản phẩm tương tự

SME_Basic1

Giá chỉ: 880.000đ/12 tháng

SME_Basic1

Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Kê khai Bảo hiểm Xã hội VNPT BHXH

XEM CHI TIẾT

SME_Basic2

Giá chỉ: 1.760.000đ/12 tháng

SME_Basic2

Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Kê khai Bảo hiểm Xã hội VNPT BHXH

XEM CHI TIẾT

SME_NEW

Giá chỉ: 3.300.000đ/12 tháng

SME_NEW
Dịch vụ Internet Băng rộng - Fiber VNN: Fiber 36+
Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Kê khai Bảo hiểm Xã hội VNPT BHXH

XEM CHI TIẾT