SMC 01_HDD

Giá chỉ từ:

218.900 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 218.900 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

1 vCPU, 1 RAM, 20 HDD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

CHỈ TỪ

218.900 đ/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Hệ thống lưu trữ SAN: với độ sẵn sàng cao đảm bảo tốc độ truy cập vượt trội
* Quản trị hệ thống linh hoạt: cung cấp khả năng truy cập từ xa an toàn qua RDP, truy cập portal
* Khách hàng sử dụng hệ thống lớn sẽ được cung cấp portal với giao diện được tùy biến để quản trị
* An toàn bảo mật tối đa. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Các sản phẩm tương tự

SMC 01_SSD

Giá chỉ: 328.900 đ/tháng

SMC 01_SSD

1 vCPU, 1 RAM, 20 SSD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 02_HDD

Giá chỉ: 438.900 đ/tháng

SMC 02_HDD

2 vCPU, 2 RAM, 40 HDD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 02_SSD

Giá chỉ: 658.900 đ/tháng

SMC 02_SSD

2 vCPU, 2 RAM, 40 SSD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 03_HDD

Giá chỉ: 878.900 đ/tháng

SMC 03_HDD

4 vCPU, 4 RAM, 80 HDD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 03_SSD

Giá chỉ: 1.318.900 đ/tháng

SMC 03_SSD

4 vCPU, 4 RAM, 80 SSD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 04_HDD

Giá chỉ: 1.318.900 đ/tháng

SMC 04_HDD

4 vCPU, 8 RAM, 80 HDD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT

SMC 04_SSD

Giá chỉ: 1.758.900 đ/tháng

SMC 04_SSD

4 vCPU, 4 RAM, 80 SSD, 1 IP public, Băng thông trong nước/quốc tế: 100/10 Mbps

XEM CHI TIẾT