SMARTCA DN CƠ BẢN

Giá chỉ từ:

1.500.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 1.500.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký

CHỈ TỪ

1.500.000 đ/12 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Ký số từ xa thông qua thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng...
* Quản lý theo dõi lịch sử giao dịch, lịch sử ký số của từng chứng thư số
* Quản lý tài liệu, văn bản đã thực hiện ký số
* Tích hợp với các ứng dụng, phần mềm sử dụng ứng dụng ký số để chứng thực văn bản, giao dịch điện tử
* Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây
* Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký

Các sản phẩm tương tự

SMARTCA NV CƠ BẢN

Giá chỉ: 50.000 đ/tháng

SMARTCA NV CƠ BẢN
Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký

XEM CHI TIẾT

SMARTCA NV NÂNG CAO

Giá chỉ: 75.000 đ/tháng

SMARTCA NV NÂNG CAO
Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000

XEM CHI TIẾT

SMARTCA DN NÂNG CAO

Giá chỉ: 2.250.000 đ/12 tháng

SMARTCA DN NÂNG CAO
Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000

XEM CHI TIẾT