PRO

Giá chỉ từ:

2.244.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 2.244.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Miễn phí cài đặt
Dung lượng lưu trữ 2.5 GB
Lưu lượng tháng: Không giới hạn

CHỈ TỪ

2.244.000 đ/12 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Miễn phí cài đặt
* Dung lượng lưu trữ 1.5 GB
* Lưu lượng tháng: Không giới hạn
* 7 Tài khoản/Database
* 35 Tên miền con/Tên miền phụ
* 4 Addon Domain
* Domain Alias: Không giới hạn
* Tài khoản FTP: Không giới hạn
* 50 Mailbox theo tên miền
* Sao lưu dữ liệu hàng tuần
* Ngôn ngữ hỗ trợ: ASP/ASP.NET/PHP
* Tiêu chuẩn Database: MSSQL

Các sản phẩm tương tự

MEDIUM

Giá chỉ: 792.000 đ/12 tháng

MEDIUM

Miễn phí cài đặt
Dung lượng lưu trữ 750 MB
Lưu lượng tháng: Không giới hạn

XEM CHI TIẾT

ADVANCE

Giá chỉ: 1.320.000 đ/12 tháng

ADVANCE

Miễn phí cài đặt
Dung lượng lưu trữ 1.5 GB
Lưu lượng tháng: Không giới hạn

XEM CHI TIẾT

SUPER

Giá chỉ: 3.300.000 đ/12 tháng

SUPER

Miễn phí cài đặt
Dung lượng lưu trữ 3.5 GB
Lưu lượng tháng: Không giới hạn

XEM CHI TIẾT

MAX

Giá chỉ: 4.620.000 đ/12 tháng

MAX
Miễn phí cài đặt
Dung lượng lưu trữ 5 GB
Lưu lượng tháng: Không giới hạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XEM CHI TIẾT