METRONET TỐC ĐỘ 8MBPS

Giá chỉ từ:

5.991.700VNĐ điểm/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 5.991.700VNĐ điểm/tháng (đã bao gồm VAT)

Cổng FE, kênh nội hạt

Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

CHỈ TỪ

5.991.700VNĐ điểm/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Chưa bao gồm phí lắp đặt

* Cổng FE, kênh nội hạt

* Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

* Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

* Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

Các sản phẩm tương tự

METRONET TỐC ĐỘ 2MBPS

Giá chỉ: 2.240.700VNĐ điểm/tháng

METRONET TỐC ĐỘ 2MBPS

Cổng FE, kênh nội hạt

Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

XEM CHI TIẾT

METRONET TỐC ĐỘ 4MBPS

Giá chỉ: 3.175.700VNĐ điểm/tháng

METRONET TỐC ĐỘ 4MBPS

Cổng FE, kênh nội hạt

Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

XEM CHI TIẾT

METRONET TỐC ĐỘ 10MBPS

Giá chỉ: 6.926.700VNĐ điểm/tháng

METRONET TỐC ĐỘ 10MBPS

Cổng FE, kênh nội hạt

Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

XEM CHI TIẾT

METRONET TỐC ĐỘ 20MBPS

Giá chỉ: 11.612.700VNĐ điểm/tháng

METRONET TỐC ĐỘ 20MBPS

Cổng FE, kênh nội hạt

Độ bảo mật cao, truyền dẫn thời gian thực, không bị trễ

Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc 24/7

Chất lượng đảm báo tiêu chuẩn quốc tế

XEM CHI TIẾT