KHÁCH SẠN 1* (36T)

Giá chỉ từ:

2.772.000 đ/36 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 2.772.000 đ/36 tháng (đã bao gồm VAT)

Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)

CHỈ TỪ

2.772.000 đ/36 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
* Đơn vị Quản lý lưu trú: Quản trị: hệ thống Tính năng: Báo cáo, thống kê
* Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)
* Cơ sở lưu trú: Quản lý: điều hành sản xuất kinh doanh Tính năng: Báo cáo thống kê
* Đối tượng áp dụng: Khách hàng đang sử dụng Đường truyền VNPT

 

Các sản phẩm tương tự

KHÁCH SẠN 1* (12T)

Giá chỉ: 1.188.000 đ/12 tháng

KHÁCH SẠN 1* (12T)

Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)

XEM CHI TIẾT

KHÁCH SẠN 1* (24T)

Giá chỉ: 2.112.000 đ/24 tháng

KHÁCH SẠN 1* (24T)

Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)

XEM CHI TIẾT

KHÁCH SẠN 2 - 3* (12T)

Giá chỉ: 1.782.000 đ/12 tháng

KHÁCH SẠN 2 - 3* (12T)
Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
 
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)
 
 

XEM CHI TIẾT

KHÁCH SẠN 4 - 5* (12T)

Giá chỉ: 3.300.000 đ/12 tháng

KHÁCH SẠN 4 - 5* (12T)

Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…

XEM CHI TIẾT

KHÁCH SẠN 2 - 3* (36T)

Giá chỉ: 4.140.000 đ/36 tháng

KHÁCH SẠN 2 - 3* (36T)

Đơn vị Quản lý lưu trú: Thông tin lưu trú/tạm trú, đối tượng, thông tin thuế, thông tin du lịch
Cơ sở lưu trú: Đăng ký: thông tin lưu trú Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…

XEM CHI TIẾT