EZCOM90

Giá chỉ từ:

90.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 90.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Dung lượng Data trong gói: 1GB/ngày

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

CHỈ TỪ

90.000đ/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Dung lượng Data trong gói: 1GB/ngày

* Không tính cước vượt gói

* Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

Các sản phẩm tương tự

EZ10 NEW

Giá chỉ: 10.000đ/tháng

EZ10 NEW

Dung lượng Data trong gói: 50MB

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT

EZ20 NEW

Giá chỉ: 20.000đ/tháng

EZ20 NEW

Dung lượng Data trong gói: 100MB

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT

EZ35 NEW

Giá chỉ: 38.500đ/tháng

EZ35 NEW

Dung lượng Data trong gói: 300MB

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT

EZCOM120

Giá chỉ: 120.000đ/tháng

EZCOM120

Dung lượng Data trong gói: 2GB/ngày

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT

EZCOM160

Giá chỉ: 160.000đ/tháng

EZCOM160

Dung lượng Data trong gói: 3GB/ngày

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT

EZCOM200

Giá chỉ: 200.000đ/tháng

EZCOM200

Dung lượng Data trong gói: 4GB/ngày

Không tính cước vượt gói

Bóp băng thông: 256Kbps/128Kbps

XEM CHI TIẾT