EMAIL SMD 5

Giá chỉ từ:

3.960.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 3.960.000 đ/12 tháng (đã bao gồm VAT)

Thời gian sử dụng: 6 tháng
Số lượng account: 300
Dung lượng lưu trữ: 30 GB
Tên miền Add-on: 5

CHỈ TỪ

3.960.000 đ/12 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Thời gian sử dụng: 6 tháng
* Số lượng account: 300
* Dung lượng lưu trữ: 30 GB
* Tên miền Add-on: 5
* Catch all - bắt thu sai địa chỉ (tính năng hỗ trợ mail offline và lưu trữ email gửi đến sai địa chỉ)
* Quản lý email vào/ra (kiểm soát email của nhân viên)
* Check mail bằng Webmail/Microsoft Outlook
* Sao lưu dữ liệu định kỳ (01 tuần 01 lần).

Các sản phẩm tương tự

EMAIL SMD 1

Giá chỉ: 1.056.000 đ/ 12 tháng

EMAIL SMD 1

Số lượng account: 10
Dung lượng lưu trữ: 1 GB
Tên miền Add-on: 1

XEM CHI TIẾT

EMAIL SMD 2

Giá chỉ: 1.320.000 đ/12 tháng

EMAIL SMD 2

Số lượng account: 20
Dung lượng lưu trữ: 2 GB
Tên miền Add-on: 2

XEM CHI TIẾT

EMAIL SMD 3

Giá chỉ: 2.376.000 đ/12 tháng

EMAIL SMD 3

Thời gian sử dụng: 12 tháng
Số lượng account: 50
Dung lượng lưu trữ: 5 GB
Tên miền Add-on: 2

XEM CHI TIẾT

EMAIL SMD 4

Giá chỉ: 1.980.000 đ/12 tháng

EMAIL SMD 4

Thời gian sử dụng: 6 tháng
Số lượng account: 100
Dung lượng lưu trữ: 10 GB
Tên miền Add-on: 5

XEM CHI TIẾT