DEVICE ID 36T

Giá chỉ từ:

11.000.0000 đ/36 tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 11.000.0000 đ/36 tháng (đã bao gồm VAT)

Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động
Độ dài cặp khóa: 2048-bit

CHỈ TỪ

11.000.0000 đ/36 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

* Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động
* Độ dài cặp khóa: 2048-bit

Các sản phẩm tương tự

OID STANDARD 12T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 1.823.000 đ/12 tháng

OID STANDARD 12T (KÈM TOKEN)
Ký số
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

OID STANDARD 24T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 2.740.000 đ/ 24 tháng

OID STANDARD 24T (KÈM TOKEN)

Ký sốĐộ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

OID STANDARD 36T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 3.112.000 đ/36 tháng

OID STANDARD 36T (KÈM TOKEN)

Ký số
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

STAFF ID STANDARD 12T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 495.000 đ/12 tháng

STAFF ID STANDARD 12T (KÈM TOKEN)
Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

STAFF ID STANDARD 24T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 770.000 đ/24 tháng

STAFF ID STANDARD 24T (KÈM TOKEN)

Tính toàn vẹn, Tính xác thực,
Tính bảo mật, Tính sẵn sàng
Tính chống chối bỏ

XEM CHI TIẾT

STAFF ID STANDARD 36T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 936.000 đ/36 tháng

STAFF ID STANDARD 36T (KÈM TOKEN)

Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

STAFF ID PRO 12T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 825.000 đ/ 12 tháng

STAFF ID PRO 12T (KÈM TOKEN)
Ký số
Bảo vệ Email
Xác thực người dùng
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

STAFF ID PRO 24T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 1.265.000 đ/24 tháng

STAFF ID PRO 24T (KÈM TOKEN)

Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

STAFF ID PRO 36T (KÈM TOKEN)

Giá chỉ: 1.595.000 đ/36 tháng

STAFF ID PRO 36T (KÈM TOKEN)

Ký số
Bảo vệ Email
Xác thực người dùng
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

DEVICE ID 12T

Giá chỉ: 5.500.000 đ/12 tháng

DEVICE ID 12T
Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động
Độ dài cặp khóa: 2048-bit

XEM CHI TIẾT

DEVICE ID 24T

Giá chỉ: 8.800.000 đ/24 tháng

DEVICE ID 24T
Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động
Độ dài cặp khóa: 2048-bit

XEM CHI TIẾT

PERSONAL ID 12T

Giá chỉ: 385.000 đ/12 tháng

PERSONAL ID 12T

Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit

XEM CHI TIẾT

PERSONAL ID 24T

Giá chỉ: 550.000 đ/24 tháng

PERSONAL ID 24T

Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit
Thiết bị Token

XEM CHI TIẾT

PERSONAL ID 36T

Giá chỉ: 715.000 đ/36 tháng

PERSONAL ID 36T

Ký số
Bảo vệ Email
Độ dài cặp khóa 1024 bit
Thiết bị Token

XEM CHI TIẾT

HSM 12T

Giá chỉ: 5.500.000 đ/12 tháng

HSM 12T
Tính toàn vẹn, Tính xác thực,
Tính bảo mật, Tính sẵn sàng
Tính chống chối bỏ

XEM CHI TIẾT

HSM 24T

Giá chỉ: 9.900.000 đ/24 tháng

HSM 24T

Tính toàn vẹn của giao dịch
Tính bảo mật của giao dịch
Tính sẵn sàng
Tính chống chối bỏ

XEM CHI TIẾT

HSM 36T

Giá chỉ: 13.200.000 đ/36 tháng

HSM 36T

Tính toàn vẹn của giao dịch
Tính bảo mật của giao dịch
Tính sẵn sàng

XEM CHI TIẾT