B149

Giá chỉ từ:

149.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá chỉ từ: 149.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

250 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

CHỈ TỪ

149.000đ/tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

• Chưa bao gồm phí lắp đặt
• Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)
• Thời gian hưởng chính sách: Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu hoặc đăng ký/hủy gói cước
• Đã bao gồm cước cước thuê bao tháng 22,000đ/thuê bao (Đã bao gồm VAT)
• Cước phát sinh ngoài gói cước tính theo quy định hiện hành của VNPT
• Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng): 250 phút/tháng
Các sản phẩm tương tự

B59

Giá chỉ: 59.000đ/tháng

B59

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

XEM CHI TIẾT

B99

Giá chỉ: 99.000đ/tháng

B99

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

200 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

XEM CHI TIẾT

B249

Giá chỉ: 249.000đ/tháng

B249

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

400 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

XEM CHI TIẾT

B349

Giá chỉ: 349.000đ/tháng

B349

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

600 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

XEM CHI TIẾT

B449

Giá chỉ: 449.000đ/tháng

B449

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

800 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

XEM CHI TIẾT

B949

Giá chỉ: 949.000đ/tháng

B949

Bao gồm tất cả cuộc gọi dưới 10 phút/cuộc (Nội mạng VNPT)

2.000 phút/tháng: Liên tỉnh, di động Doanh nghiệp khác (Ngoại mạng)

XEM CHI TIẾT