QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 CÁC DỊCH VỤ MÀ VNPT CẦN THƠ ĐANG CUNG CẤP

Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm:

    - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Interent xDSL), và Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Interent cáp quang)
    - Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – dịch vụ điện thoại
    - Dịch vụ đăng ký tên miền, Email, lưu trữ, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ
    - Các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet: Truyền hình trả tiền (IPTV)
    - Dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng

1. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ thuộc danh mục sản phẩm bắt buộc phải công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

1.1. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định:
       - QCVN 34:2014/BTTTT thay thế QCVN 34:2011/BTTTT
      - Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm:
            + Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp quang);
            + Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình);
            + Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet xDSL)

1.2. Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – dịch vụ điện thoại:
       - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất dua theo QCVN 35:2011/BTTTT do Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

       
- Dịch vụ IP/TV trên mạng viễn thông công cộng cố định
       - Các dịch vụ khác

2. Bảng công bố chất lượng dịch vụ viễn thông
       
        - Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

        - Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

        - Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA
     
        - Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

        - Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

        - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

3. Báo cáo/kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ:
       - Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL: Quý 3/2018
       Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH: Quý 3/2018
       - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất: Quý 3/2018
       - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất: Quý 3/2018
       - Báo cáo chất lượng dịch vụ MyTV lần 1 năm 2018

4. Thông tin, địa chỉ số điện thoại tiếp nhận dịch vụ và GQKN của khách hàng tại Cần Thơ

5. Quy trình tiếp nhận và GQKN

6. Các thông tin hỗ trợ khách hàng:
       -  Tra cứu cước
       -  Góp ý 7. Quy trình đăng ký thông tin dịch vụ trả trước và trả sau:        - Điều khoản giao dịch chung dịch vụ trả trước
       - Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả trước
       - Điều khoản giao dịch chung dịch vụ trả sau
       - Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả sau
      
   

 Lượt truy cập: 659 289
Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin