Get Flash to see this player.

INTERNET TRỰC TIẾP

 Thủ tục - Hướng dẫn sử dụng
 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

 GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ :

I. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet (IIG) của IXP:

Cấu trúc cước dịch vụ Internet cổng IXP bao gồm 02 hình thức:

 • Cấu trúc cước tính theo l lượng sử dụng thực tế (MB gửi và nhận) - Chi tiết qui định ở mục A.
 • Cấu trúc cước thu trọn gói (Cước flat rate) - không phụ thuộc vào lượng thông tin trao đổi- Chi tiết qui định ở mục B.

 A. Cấu trúc cước tính theo lýu lượng.

    Cước cài đặt:

 • Cước cài đặt: 4.545.000 đồng/cổng (thu một lần)

     Cước thuê cổng kết nối Internet hàng tháng,

STT

Tốc độ
(Kb/s)

Mức cước
(1.000 đ/tháng)

1

64

3,361

2

128

3,496

3

192

4,638

4

256

5,781

5

320

6,745

6

384

7,708

7

448

8,706

8

512

9,703

9

576

10,677

10

640

11,652

11

704

12,627

12

768

13,602

13

832

14,324

14

896

15,047

15

960

15,770

16

1.024

16,492

17

1.088

17,044

18

1.152

17,596

19

1.216

18,148

20

1.280

18,699

21

1.344

19,252

22

1.408

19,803

23

1.472

20,355

24

1.536

20,907

25

1.600

21,655

26

1.664

22,403

27

1.728

23,150

28

1.792

23,898

29

1.856

24,646

30

1.920

25,394

31

1.984

26,142

32

2.048

26,889

33

4Mb/s

44,800

34

8Mb/s

84,000

35

16Mb/s

154,000

36

34Mb/s

280,000

37

45Mb/s

350,000

38

155 Mb/s

840,000

 

3. Cước lưu lượng :

Mức cước (tính theo khối lượng gửi và nhận) : 540 đ/Megabyte. Phần lẻ cuối cùng khối lượng sử dụng chýa đến 1 MB được tính tròn thành 1 MB.

    Quy định về mức cước tối đa :

Nếu tổng cước thuê cổng hàng tháng và cướclýu lượng quy định ở phần A trên đây vượt quá mức cước thuê cổng theo tốc độ tương ứng nêu tại phần 4 dướiđây thì khách hàng chỉ thanh toán theo mức như sau :

STT

Tốc độ
(Kb/s)

Mức cước
(1.000 đ/tháng)

1

64

9,678

2

128

13,510

3

192

17,926

4

256

22,342

5

320

26,066

6

384

29,789

7

448

33,644

8

512

37,496

9

576

41,264

10

640

45,031

11

704

48,798

12

768

49,473

13

832

52,101

14

896

54,730

15

960

57,358

16

1.024

59,987

17

1.088

61,994

18

1.152

64,001

19

1.216

66,008

20

1.280

68,015

21

1.344

70,022

22

1.408

72,029

23

1.472

74,036

24

1.536

76,043

25

1.600

78,763

26

1.664

81,483

27

1.728

84,203

28

1.792

86,923

29

1.856

89,644

30

1.920

92,364

31

1.984

95,084

32

2.048

97,805

33

4Mb/s

156,487

34

8Mb/s

293,414

35

16Mb/s

537,925

36

34Mb/s

978,046

37

45Mb/s

1,222,557

38

155Mb/s

2,329,600

 

B. Cấu trúc cước trọn gói: (không phụ thuộc vào khối lượng thông tin trao đổi)

 1. Cước cài đặt:
 • Cước cài đặt: 4.545.000 đồng/cổng (thu một lần)
 1. Cước thuê cổng kết nối Internet hàng tháng (không phụ thuộc vào khối lượng thông tin trao đổi).

STT

Tốc độ
(Kb/s)

Mức cước
(1.000 đ/tháng)

1

1.536

53,230

2

1.600

55,134

3

1.664

57,038

4

1.728

58,942

5

1.792

60,846

6

1.856

62,751

7

1.920

64,655

8

1.984

66,559

9

2.048

68,463

10

4Mb/s

109,541

11

8Mb/s

205,390

12

16Mb/s

376,548

13

34Mb/s

684,632

14

45Mb/s

855,790

15

155Mb/s

1,630,720

II. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet của IXP áp dụng đối với các khu công nghiệp phần mềm tập trung :

 1. Cước cài đặt:
 • Cước cài đặt: 2.275.500 đồng/cổng (thu một lần)
 1. Cước thuê cổng kết nối Internet hàng tháng
   

  STT

  Tốc độ
  (Kb/s)

  Mức cước
  (1.000 đ/tháng)

  1

  64

  2,353

  2

  128

  2,447

  3

  192

  3,247

  4

  256

  4,047

  5

  320

  4,721

  6

  384

  5,396

  7

  448

  6,094

  8

  512

  6,792

  9

  576

  7,474

  10

  640

  8,156

  11

  704

  8,839

  12

  768

  9,521

  13

  832

  10,027

  14

  896

  10,533

  15

  960

  11,039

  16

  1.024

  11,545

  17

  1.088

  11,931

  18

  1.152

  12,317

  19

  1.216

  12,703

  20

  1.280

  13,090

  21

  1.344

  13,476

  22

  1.408

  13,862

  23

  1.472

  14,248

  24

  1.536

  14,635

  25

  1.600

  15,158

  26

  1.664

  15,682

  27

  1.728

  16,205

  28

  1.792

  16,729

  29

  1.856

  17,252

  30

  1.920

  17,776

  31

  1.984

  18,299

  32

  2.048

  18,823

  33

  4Mb/s

  31,360

  34

  8Mb/s

  58,800

  35

  16Mb/s

  107,800

  36

  34Mb/s

  196,000

  37

  45Mb/s

  245,000

  38

  155Mb/s

  588,000

 2. Cước lưu lượng : Tính theo MB trao đổi

  Mức cước (tính theo khối lượng gửi và nhận): 540 đ/Megabyte. Phần lẻ cuối cùng khối lượng sử dụng chýa đến 1 MB được tính tròn thành 1 MB.
   

 3. Quy định về mức cước tối đa :

Nếu tổng cước thuê cổng hàng tháng và cướclýu lượng quy định ở phần II trên đây vượt quá mức cước thuê cổng tốc độ tương ứng nêu tại phần 4 dướiđây thì khách hàng chỉ thanh toán theo mức nhý sau:

STT

Tốc độ
(Kb/s)

Mức cước
(1.000 đ/tháng)

1

64

7.401

2

128

11.125

3

192

14.762

4

256

18.400

5

320

21.466

6

384

24.533

7

448

27.706

8

512

30.880

9

576

33.982

10

640

37.084

11

704

40.186

12

768

43.652

13

832

45.971

14

896

48.291

15

960

50.610

16

1.024

52.930

17

1.088

54.700

18

1.152

56.471

19

1.216

58.242

20

1.280

60.013

21

1.344

61.784

22

1.408

63.555

23

1.472

65.326

24

1.536

67.096

25

1.600

69.497

26

1.664

71.897

27

1.728

74.297

28

1.792

76.697

29

1.856

79.097

30

1.920

81.497

31

1.984

83.898

32

2.048

86.298

33

4Mb/s

138.077

34

8Mb/s

258.895

35

16Mb/s

474.640

36

34Mb/s

862.981

37

45Mb/s

1.078.727

38

155Mb/s

1.863.680

III. Cước thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp của ISP tính theo sử dụng của thuê bao:

Cước gồm 03 phần : Cước cài đặt, cước thuê cổng kết nối hàng tháng và cướclýu lượng sử dụng.

  1. Cước cài đặt:
    

   Tốc độ

   ớc cài đặt (đồng/cổng)

   ới 64 kb/s

   1.000.000

   64 kb/s

   2.000.000

   trên 64 Kb/s đến 2 Mb/s

   3.000.000

   trên 2 Mb/s

   5.000.000

    

  2. ớc thuê cổng kết nối Internet hàng tháng
    

   STT

   Tốc độ
   (Kb/s)

   Mức cước
   (1.000 đ/tháng)

   1

   64

   1,500

   2

   128

   2,340

   3

   192

   3,105

   4

   256

   3,870

   5

   320

   4,515

   6

   384

   5,160

   7

   448

   5,828

   8

   512

   6,495

   9

   576

   7,148

   10

   640

   7,800

   11

   704

   8,453

   12

   768

   9,105

   13

   832

   9,589

   14

   896

   10,073

   15

   960

   10,556

   16

   1.024

   11,040

   17

   1.088

   11,410

   18

   1.152

   11,779

   19

   1.216

   12,148

   20

   1.280

   12,518

   21

   1.344

   12,887

   22

   1.408

   13,256

   23

   1.472

   13,626

   24

   1.536

   13,995

   25

   1.600

   14,496

   26

   1.664

   14,996

   27

   1.728

   15,497

   28

   1.792

   15,998

   29

   1.856

   16,498

   30

   1.920

   16,999

   31

   1.984

   17,500

   32

   2.048

   18,000

   33

   4Mb/s

   25,600

   34

   8Mb/s

   48,000

   35

   16Mb/s

   88,000

   36

   34Mb/s

   160,000

   37

   45Mb/s

   200,000

    

  3. Cước lưu lượng : Tính theo MB trao đổi.

   3.1 Mức cước (tính theo khối lượng gửi và nhận) : 540 đ/Megabyte. Phần lẻ cuối cùng khối lượng sử dụng chýa đến 1 MB được tính tròn thành 1 MB.

   3.2. Đối với các khách hàng có giấy phép là các ICP: 540 đ/Megabyte, chỉ áp dụng đối với khối lượng nhận mà ICP đã tải về (khối lượng mà ICP đã download).

  4. Cước thuê cổng của ISP không tính theo khối lượng truyền (c­íc Flate rate):

Nếu tổng cước thuê cổng hàng tháng và cướclýu lượng quy định ở phần III trên đây vượt quá mức cước thuê cổng tốc độ tương ứng nêu tại phần 4 dướiđây thì khách hàng chỉ thanh toán theo mức nhý sau:

STT

Tốc độ
(Kb/s)

Mức cước
(1.000 đ/tháng)

1

64

6.400

2

128

8.923

3

192

11.840

4

256

14.756

5

320

17.216

6

384

19.676

7

448

22.221

8

512

24.765

9

576

27.254

10

640

29.741

11

704

32.230

12

768

32.676

13

832

34.412

14

896

36.148

15

960

37.884

16

1.024

39.620

17

1.088

40.945

18

1.152

42.271

19

1.216

43.596

20

1.280

44.922

21

1.344

46.248

22

1.408

47.574

23

1.472

48.899

24

1.536

50.224

25

1.600

52.021

26

1.664

53.818

27

1.728

55.614

28

1.792

57.411

29

1.856

59.208

30

1.920

61.004

31

1.984

62.801

32

2.048

64.598

33

4Mb/s

103.356

34

8Mb/s

193.793

35

16Mb/s

355.286

36

34Mb/s

645.974

37

45Mb/s

807.468

VI. Các quy định khác về cước :

1. Các mức cước trên đây chýa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí thuê tên miền, địa chỉ IP và cước thuê kênh viễn thông từ nhà thuê bao đến cổng của IXP, ISP.

2. Quy định này áp dụng thống nhất cho các đối tượng khách hàng thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp của IXP, ISP.

3. Việc tính cước và áp dụng các trường hợp thường xẩy ra trong quá trình vận dụng cước được thực hiện theo các qui định trong tài liệu nghiệp vụ cước và các quyết định bổ sung tài liệu nghiệp vụ cước của Công ty.

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin