GIA TĂNG TỔNG ĐÀI

 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

1- DỊCH VỤ QUAY SỐ RÚT GỌN

Giới thiệu:   
    
Khách hàng có nhiều số điện thoại thường hay gọi, để dễ nhớ và đơn giản cách gọi thuê bao có thể đăng ký dịch vụ quay số rút gọn (số được rút gọn từ 1,2 hoặc 3 chữ số thay vì phải quay đủ các số).

Cài đặt dịch vụ: 

    Bước 1 : Nhấc tổ hợp, nghe tín hiệu hoạt động.

    Bước 2 : Ấn liên tục các phím trên máy điện thoại: *51*ST*SĐT#

        (ST : Số tắt ; SĐT : Số điện thoại)

    Bước 3 : Nghe tín hiệu kéo dài, việc cài đặt đã thực hiện xong.

    Ví dụ : Cài phím tắt 12 cho số ĐT 822255 : *51*12*822255#

Cách sử dụng: 

    Nhấc máy, nghe tín hiệu hoạt động, ấn các phím số tắt đã cài đặt và phím #.

    Ví dụ : Cần gọi về số máy 3822255 .

    Nhấc tổ hợp lên và ấn liên tục các phím 12# sẽ được kết nối cuộc gọi đến 3822255.

Xóa số đã cài đặt: 

    Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động và ấn liên tục các phím *51*ST# .

 

 2-  BÁO THỨC TỰ ĐỘNG 

      Giới thiệu:

            Dịch vụ này phục cho quý khách hàng nhu cầu báo thức theo giờ được hẹn trước. Sau khi đăng ký, đến giờ hẹn, chuông điện thoại sẽ reo và thông báo giờ.  

    
Cài đặt báo thức: (Phải cài đặt lại khi cần báo thức mới) 

        Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Thao tác : ấn các phím số *55*ggpp# (ggpp : giờ, phút cài bằng 4 chữ số)


    Xóa báo thức:
(Khi đã cài nhưng không muốn báo thức nữa)

        Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Thao tác : ấn các phím số # 55*ggpp#

        Ví dụ : Cần báo thức lúc 2 giờ khuya

        Thao tác : Nhấc tổ hợp, ấn các phím và giờ cần báo thức : *55*0200#

        Xóa cuộc báo thức đã cài : #55*0200#

 

 3-  BÁO THỨC QUA 108

    Giới thiệu:

        Gọi số 108, điện thoại viên 108 tiếp nhận và cài báo thức theo yêu cầu.

 

 4- THÔNG BÁO VẮNG NHÀ

    Giới thiệu: 

        Trường hợp khách hàng đi vắng lâu ngày không có sử dụng máy, khách có thể đăng ký dịch vụ yêu cầu tổng đài tự động thông báo bằng lời nói khi có người gọi đến.

    Cài đặt dịch vụ:

         *23#

     Xóa dịch vụ: 

         #23#

  

 5- CHUYỂN CUỘC GỌI TẠM THỜI

    Giới thiệu:

        Dịch vụ này giúp cho người sử dụng điện thoại có thể chuyển tạm thời các cuộc gọi đến số máy điện thoại của mình vào bất kỳ một số máy điện thoại khác mà mình mong muốn. Các cuộc gọi đến sẽ được tự động nối tới số máy đã định trước. 

    
Cài đặt dịch vụ: 

        Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Thao tác : ấn liên tiếp các phím *21*SĐT#

            (SĐT : số điện thoại muốn chuyển đến)

        Khi nghe tín hiệu kéo dài coi như việc cài đặt đã hoàn thành, gác tổ hợp xuống. Nếu sau khi đã thao tác máy không phát tín hiệu kéo dài mà báo tiếng "tip" liên tục thi phải gác máy xuống và thao tác lại từ đầu.


    Xóa dịch vụ: 

        Khi không cần chuyển nữa, thuê bao có thể thao tác xóa số máy đã cài chuyển

        Thực hiện : Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Ấn liên tiếp các phím số #21#

        Chú ý : Quí khách chỉ có thể chuyển một lần vào một số điện thoại định trước.

 

 6-  THÔNG BÁO CUỘC GỌI ĐẾN KHI ĐANG ĐÀM THOẠI

    Giới thiệu:

        Dịch vụ này sẽ chuyển tín hiệu thông báo tới người đang đàm thoại nếu có thuê bao khác quay số gọi đến. Người sử dụng có thể thao tác để chuyển sang cuộc gọi được báo trước này.

    Cài đặt dịch vụ: 

         *43#

    Xoá cài đặt: 

         #43#

    Cách sử dụng dịch vụ: 

        Thuê bao A đang đàm thoại với thuê bao B thì nhận được tín hiệu "tip" báo có thuê bao C gọi đến. Thuê bao A có thể hủy bỏ đàm thoại với thuê bao B hoặc bắt thuê bao B chờ để chuyển sang đàm thoại với thuê bao C.

    Thao tác : Thuê bao A dập nhanh cần tổ hợp một lần, nghe thấy âm hiệu mời quay số :

    - Ấn phím Flash và phím số 1 cuộc liên lạc giữa A & C được thiết lập, liên lạc giữa A - B kết thúc.

    - Ấn phím Flash và phím số 2 thiết lập liên lạc giữa A & C, liên lạc A - B vẫn duy trì

Quá trình A chuyển đàm thoại từ B sang C và ngược lại có thể thực hiện nhiều lần. 

 

 7- ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ (3 BÊN)

    Giới thiệu: 

        Dịch vụ điện thoại hội nghị sẽ giúp cho người sử dụng điện thoại có thể đàm thoại trực tiếp với hai thuê bao khác tại cùng một thời điểm.

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

    Cách sử dụng dịch vụ: 

        Thuê bao A (có cài dịch vụ hội nghị 3 bên) gọi đến thuê bao B để đàm thoại. Trong lúc đàm thoại, thuê bao A muốn nói chuyện thêm với thuê bao C, Thuê bao A bấm phím Flash, nghe âm hiệu mời quay số, quay số tới C. Sau khi C nhấc máy, A bấm phím Flash và phím số 3 bắt đầu cuộc đàm thoại 3 bên A-B-C. Cước phí được tính như 02 cuộc gọi độc lập giữa A-B và A-C với thời gian cuộc gọi bằng khoảng thời gian từ khi nối mạch tới khi giải phóng mạch ứng với mỗi cuộc gọi. Trong mọi trường hợp thuê bao chủ gọi (thuê bao quay số khởi đầu cuộc gọi) phải trả cước. 

 

 8-  ĐƯỜNG DÂY NÓNG

    Giới thiệu: 

        Do yêu cầu đặc biệt khẩn cấp, hay đối với người tàn tật ít khả năng sử dụng điện thoại, Bưu điện sẽ cung cấp đường dây nóng . 

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

    Cách sử dụng dịch vụ: 

        Khi nhấc ống nghe sau 05 giây, nếu không gọi cho số nào, máy điện thoại sẽ được nối ngay tới máy mà khách yêu cầu trước .

 

 9- TRUY TÌM SỐ MÁY GỌI ĐẾN

    Giới thiệu: 

        Thuê bao có đăng ký dịch vụ này khi nhận được một cuộc gọi đến có thể yêu cầu ghi lại số máy chủ gọi.

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

    Cách sử dụng dịch vụ: 

        - Khi có cuộc gọi đến, thuê bao bị gọi muốn biết số máy gọi đến mình chỉ cần nhịp nhanh cần tổ hợp (hoặc ấn phím Flash) trong lúc đang đàm thoại và vẫn tiếp tục cuộc đàm thoại đó. Số chủ gọi và số bị gọi sẽ được lưu trữ trong tổng đài.

        - Nếu cần in bản chi tiết, quý khách có thể yêu cầu bằng văn bản (đơn yêu cầu trong đó cung cấp những thông tin : họ tên chủ thuê bao, số điện thoại, CMND, địa chỉ đăng ký, thời gian yêu cầu cung cấp, ...) gửi đến Công ty Viễn Thông - Bưu điện Cần Thơ để được cung cấp các thông tin theo yêu cầu .

        - Nếu cần biết ngay số máy gọi đến, quý khách có thể gọi số 108, điện thoại viên 108 sẽ cung cấp ngay số máy chủ gọi theo yêu cầu.

 

 10- DỊCH VỤ HIỂN THỊ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

    Giới thiệu: 

        Máy điện thoại có chức năng hiển thị số, sau khi đăng ký dịch vụ hiển thị số điện thoại gọi đến quý khách sẽ nhận biết số máy gọi đến qua màn hình hiển thị ngay trên máy.

        Nếu điện thoại không có chức năng hiển thị, quý khách có thể mua thiết bị hiển thị hỗ trợ gắn vào để sử dụng dịch vụ hiển thị số máy gọi đến.

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

 

 11- HẠN CHẾ CUỘC GỌI BẰNG MÃ RIÊNG

    Giới thiệu: 

Khi đăng ký dịch vụ này Thuê bao dùng mã số riêng để khóa các cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế tại máy điện thoại của mình .Tránh được khả năng người nào đó sử dụng máy điện thoại của mình liên lạc làm phát sinh cước ngoài ý muốn .

    Cách khoá: 

        Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Thao tác : ấn liên tiếp các phím *54*xxxx*4#  (xxxx : bốn chữ số tự chọn từ 0 đến 9).Khi nghe tín hiệu kéo dài coi như việc cài đặt đã hoàn thành, gác tổ hợp xuống. Nếu sau khi đã thao tác máy không phát tín hiệu kéo dài mà báo tiếng "tip" liên tục thi phải gác máy xuống và thao tác lại từ đầu.

    Cách mở: 

        Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.

        Thao tác : ấn liên tiếp các phím #54*xxxx# (xxxx : bốn chữ số đã cài khóa)

        Chú ý : Quý khách phải khóa máy lại sau khi đã thao tác mở máy thực hiện cuộc gọi.

 

 12- TẠO NHÓM LIÊN TỤ (NHÓM TRƯỢT)  

    Giới thiệu: 

         Quý khách sử dụng nhiều line điện thoại riêng lẻ, khi có cuộc gọi đến máy chủ nhóm, ưu tiên cho máy chính và chuyển dần vào các máy khác khi các máy bị gọi bận. 

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

 

 13- CUNG CẤP TÍN HIỆU ĐẢO CỰC

    Giới thiệu:

        Tín hiệu đảo cực cho phép người sử dụng dùng thiết bị tính cước đặt tại nhà để có thể biết được cước phí của từng cuộc gọi.

    Cài đặt dịch vụ: 

        Tổng đài Bưu điện cài đặt khi quí khách đăng ký dịch vụ

 
Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin