Get Flash to see this player.


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG ÂM NHẠC

 Thủ tục - Hướng dẫn sử dụng
 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

 

 Gọi đến 801177 và làm theo hướng dẫn bạn có thể nghe hoặc gửi tặng bài hát

 Để nghe bài hát: bạn thao tác trên máy điện thoại: ( chỉ cần bấm phím 1 nếu có mã bài hát; bấm phím 2 nếu có tên bài hát; hoặc bấm phím 3 chọn ca khúc theo chủ đề).

-  Bấm phím 1: Nhập mã bài hát, sau đó bấm # ( nếu có mã bài hát);

-  Bấm phím 2: Nhập tên bài hát, sau đó bấm #; ( Ví dụ: Chữ abc bấm phím 1, chữ def bấm phím 2; ví dụ bạn muốn nhập bài hát NHỚ, bạn thao tác 535) hoặc

-  Bấm phím 3: Chọn các ca khúc theo chủ đề.

-  Bấm phím 8: Nghe bài hát.

 Để gửi bài hát: bạn thao tác trên máy điện thoại: ( chỉ cần bấm phím 1 nếu có mã bài hát; bấm phím 2 nếu có tên bài hát; hoặc bấm phím 3 chọn ca khúc theo chủ đề).

-  Bấm phím 1: Nhập mã bài hát, sau đó bấm # ( nếu có mã bài hát);

-  Bấm phím 2: Nhập tên bài hát, sau đó bấm #; ( Ví dụ: Chữ abc bấm phím 1, chữ def bấm phím 2; ví dụ bạn muốn nhập bài hát NHỚ, bạn thao tác 535) hoặc

-  Bấm phím 3: Chọn các ca khúc theo chủ đề.

-  Bấm phím 9: Gửi bài hát.  Và làm theo hướng dẫn:

        + Nhập ngày cần gửi: ddmmyyyy (ví dụ ngày 20/11/2011; bạn nhập 20112011) kết thúc phím #

        + Nhập giờ cần gửi: hhmm (ví dụ muốn người nhận lúc 09 giờ 30 phút; bạn nhập 0930) kết thúc phím #

        + Nhập số điện thoại cần gửi: 0919999999 kết thúc phím #

        + Bấm phím bất kỳ - đọc lời nhắn…kết thúc phím #

        + Có thể bấm phím 1: Nghe Quà tặng sẽ gửi đi; Phím 2: để xóa Quà tặng; Phím 3: gửi đến số điện thoại khác.

** trường hợp thao tác sai, bấm phím *(sao) để nhập lại.

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin