DỊCH VỤ MEGAWAN

 Thủ tục - Hướng dẫn sử dụng
 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MEGAWAN :


A .YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN

 • Đối tượng cung cấp: Khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Hợp đồng của khách hàng cần đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu hợp pháp.

Các tổ chức không thuộc nhà nước, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt Nam: Giấy phép hoạt động và Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

YÊU CẦU LẮP ĐẶT MỚI

 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân
 • Khách hàng khai 02 bản Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ MegaWan. Nếu khách hàng có yêu cầu sử dụng Internet trên đường truyền số liệu, khách hàng cần lựa chọn tên Account và điền vào phiếu Yêu cầu.
 • Điền đầy đủ thông tin vào 03 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan.
 • Nộp phí hoà mạng
 • Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Trung tâm tin học sẽ tiến hành các thủ tục và liên hệ lắp đặt tại địa điểm của khách hàng yêu cầu.
 • Đối với các trường hợp đăng ký MegaWan cùng đường thoại kéo mới, thời gian lắp đặt được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
 • Khách hàng chuẩn bị các thiết bị đầu cuối (Modem xDSL) trước khi yêu cầu kỹ thuật viên lắp đặt.

YÊU CẦU SANG TÊN DỊCH VỤ

 • Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách pháp nhân
 • Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với đường truyền số liệu cần sang tên
 • Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên dịch vụ MegaWan
 • Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan với đường truyền số liệu cũ, cam kết thanh toán cước phát sinh của account sau thời điểm sang tên. Khách hàng có thể yêu cầu sang tên một hoặc tất cả đường truyền
 • Dịch vụ MegaWan hiện chỉ áp dụng cho trường hợp mega và điện thoại cùng chủ

YÊU CẦU TẠM NGỪNG KHÔI PHỤC

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí thuê kênh thuê cổng (đến tháng gần nhất)
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ. Khách hàng có thể yêu cầu tạm ngừng một hoặc tất cả các đường truyền
 • Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu
 • Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Bưu Điện Hà Nội.

YÊU CẦU ĐỔI TÊN TRUY NHẬP

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ
 • Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận

YÊU CẦU CẤP LẠI MẬT KHẨU

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ
 • Yêu cầu đổi mật khẩu sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận

YÊU CẦU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Khách hàng có thể yêu cầu huỷ một hoặc tất cả các đường truyền.
 • Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí thuê kênh, thuê cổng (đến tháng gần nhất)

Tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi thanh toán toàn bộ cước phí của đường truyền.

YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH MEGAWAN

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên MegaWan
 • Khách hàng có thể chuyển dịch / sang tên chuyển dịch 01 đường truyền hoặc tất cả các đường truyền
 • Nộp phí theo quy định

YÊU CẦU THAY ĐỔI TỐC ĐỘ ĐƯỜNG TRUYỀN MEGAWAN

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào phiếu Yêu cầu biến động dịch vụ
 • Nộp phí theo quy định.

YÊU CẦU THAY ĐỔI LOẠI ĐƯỜNG TRUYỀN MEGAWAN

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào phiếu Yêu cầu biến động dịch vụ
 • Nộp phí theo quy định

YÊU CẦU CHUYỂN TỪ DỊCH VỤ MEGAVNN SANG DỊCH VỤ MEGAWAN

 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
 • Khách hàng điền thông tin vào phiếu Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào 02 bản Yêu cầu cung cấp dịch vụ và 03 bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan
 • Nộp phí theo quy định

 

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin