THUÊ KÊNH RIÊNG

 Thủ tục - Hướng dẫn sử dụng
 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUÊ KÊNH RIÊNG NỘI HẠT :


Khi làm thủ tục thuê kênh riêng nội hạt, khách hàng phải xuất trình các giấy tờ cần thiết như sau:

1 . Đối với khách hàng là tư nhân người Việt Nam:

•  Có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ. Trong trường hợp không có hộ khẩu tại TP Cần Thơ, phải có giấy xác nhận tạm trú dài hạn do cơ quan công an cấp hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.

•  Có chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác (còn thời hạn hiệu lực). Trường hợp mất chứng minh thư nhân dân phải có giấy xác nhận của cơ quan công an, có ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

2. Đối với khách hàng là tư nhân người nước ngoài:

•  Có hộ chiếu còn thời hạn.

•  Có giấy bảo lãnh của đại sứ quán hay cơ quan đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

3. Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã:

•  Có giấy phép đăng ký kinh doanh (còn thời hạn, bản sao phải có dấu công chứng).

•  Có giấy phép thành lập công ty (còn thời hạn, bản sao phải có dấu công chứng)..

4. Đối với công ty tư nhân:

•  Có Giấy phép đăng ký kinh doanh (còn thời hạn, bản sao phải có dấu công chứng)

•  Có giấy chứng minh thư nhân dân của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Ghi chú : Tất cả các đối tượng khách hàng nêu trên đều được trả hợp đồng tại nhà. Tuyệt đối không được sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký dịch vụ. Nếu chữ ký trong hợp đồng dịch vụ và chữ ký nhận hợp đồng không giống nhau, Viễn thông sẽ yêu cầu chính chủ ra ký lại hợp đồng. Sau 3 ngày khách hàng không ra ký lại, Viễn thông sẽ tạm ngừng dịch vụ để yêu cầu khách hàng hoàn tất thủ tục.

5. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước:

 Có giấy giới thiệu và giấy chứng minh thư nhân dân của người đi làm thủ tục hợp đồng.

6. Đối với các cơ quan ngoại giao, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:

•  Có công văn yêu cầu cung cấp dịch vụ.

•  Có Giấy phép hoạt động, Giấy phép đặt văn phòng tại TP Cần Thơ hoặc do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (còn hiệu lực, bản sao phải có dấu công chứng).

Lưu ý:

1. Ngoài các giấy tờ nêu trên, khách hàng phải khai một bộ hồ sơ, cụ thể như sau:

•  Điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dịch vụ truyền số liệu trong đó nêu rõ: Tên cơ quan/cá nhân sử dụng dịch vụ, địa chỉ giao dịch, địa điểm đầu/địa điêm cuối kênh thuê riêng, tốc độ kênh, thời hạn sử dụng. Nếu khách hàng là thuê bao kênh Frame Relay phải cung cấp thêm thông tin về tốc độ cổng truy nhập, địa chỉ và số lượng các kênh ảo/tốc độ cam kết sử dụng.

•  Nêu mục đích, quy mô cấu hình mạng nội bộ.

•  Vẽ sơ đồ lắp đặt.

•  Nêu rõ thiết bị đầu cuối để kết nối mạng: Khách hàng tự trang bị (hoặc thuê) thiết bị cuối mạng (NTU), song phải tương thích với mạng viễn thông của Viễn thông Cần Thơ và đảm bảo tính năng quản lý mạng đến tận NTU (tại nhà khách hàng).

2. Đối với các đơn vị trong ngành như VTN1, VTN2, VTI1, VDC1: Ngoài việc khai bộ hồ sơ như trên còn phải ký 04 bản Hợp đồng trách nhiệm gồm:

•  Đơn yêu cầu thiết lập KTR của khách hàng.

•  Giấy phép hoạt động kinh doanh còn hạn của khách hàng trực tiếp thuê kênh sử dụng.

•  Hợp đồng tổng B các đơn vị ký với khách hàng (hoặc nội dung tóm tắt các điều thoả thuận trích lục từ Hợp đồng đã ký với khách hàng).

•  Biên bản nghiệm thu bàn giao kênh toàn tuyến các đơn vị với khách hàng

•  Các hồ sơ liên quan (nếu có).

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin