ĐIỆNTHOẠI TRONG NƯỚC

 Thủ tục - Hướng dẫn sử dụng
 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ


 Hướng dẫn hồ sơ lắp đặt

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC: 

    1. Cá nhân:

        - 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ (mẫu có sẵn tại các điểm Giao dịch).
        - Cung cấp các giấy tờ cần thiết sau:
            + Bản sao Giấy CMND (có thị thực).
            + Bản sao Hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký.
    Trường hợp không có hộ khẩu tại nơi đăng ký có thể thay thế: 
        - Giấy tạm trú dài hạn do chính quyền địa phương cấp tại địa chỉ đăng ký lắp đặt máy.
       - Hoặc Bản sao Giấy chủ quyền Nhà hoặc quyết định cấp nhà, đất tại nơi đăng ký lắp máy.
        - Hoặc Bản sao Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương tại địa chỉ đăng ký.
    Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (gồm 03 bản có giá trị như nhau: quý khách giữ 01).

    2. Doanh nghiệp tư nhân:

        - 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ có ký tên đóng dấu của chủ doanh nghiệp.
        - Bản sao Giấy CMND của chủ doanh nghiệp (có thị thực).
        - Bản sao Giấy phép kinh doanh tại địa chỉ đăng ký lắp điện thoại.
        - Bản sao Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương tại địa chỉ đăng ký.
        - Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (gồm 03 bản có giá trị như nhau: quý khách giữ 01).

    3. Cơ quan đơn vị hoặc doanh nghiệp Nhà nước:

        - 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ (mẫu có sẵn tại các điểm Giao dịch).
        - Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ : 04 bản (ký tên và đóng dấu).

 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LIÊN DOANH & NƯỚC NGOÀI:

    1. Cá nhân là người nước ngoài:

        - 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ (mẫu có sẵn tại các điểm Giao dịch).
        - Giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có chủ quyền cấp.
        - Hợp đồng thuê nhà (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
        - 03 bản hợp đồng cung cấp dịch vụ.

    2. Đơn vị, Cơ quan liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài:

        - 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ (mẫu có sẵn tại các điểm Giao dịch).
        - 04 bản hợp đồng cung cấp dịch vụ.
        - Bản sao các giấy tờ sau:
            + Giấy đăng ký hoạt động tại đại chỉ lắp đặt máy.
           + Hoặc Giấy phép đầu tư của Bộ kế hoạch Đầu tư hoặc ủy ban Nhân dân nơi đăng ký.
            + Hoặc Giấy phép hợp tác với nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu giấy phép liên doanh với đơn vị ở tỉnh khác thì kèm theo giấy phép đặt chi nhánh, trụ sở tại địa phương do ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cấp).

    Ghi chú : Bản sao giấy CMND phải có thị thực; Các Bản sao: hộ khẩu và các giấy tờ thay thế, giấy phép kinh doanh còn giá trị sử dụng.

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin