Chương trình: “Sử dụng gói HomeÔm trọn giải trí 


1 Gói Internet tốc độ cao Home Internet


Gói cước

Home 1

Home 2

Home 3

Home Net

Tốc độ

30 Mbps

40 Mbps

50Mbps

150 Mbps

Giá cước (Đã gồm VAT)

1 Tháng

165.000

189.000

224.000

839.000

7 Tháng

990.000

1.134.000

1.344.000

5.034.000

15 Tháng

1.980.000

2.268.000

2.688.000

10.068.000

* Home NET: Ưu tiên đường truyền 300 Mbps vào các game thông dụng ( 1 IP tĩnh)

2 Gói Internet tốc độ cao và truyền hình MyTV (Home TV)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOMETV (Có kèm thiết bị - Dành cho TV thông thường)

Gói cước

Home TVS

Home TV1

Home TV2

Home TV3

Home Cafe

Tốc độ

26 Mbps

30 Mbps

40Mbps

50 Mbps

100 Mbps

MyTV

Chuẩn

Nâng cao

Nâng cao

VIP

Nâng cao

Giá cước (Đã gồm VAT)

1 Tháng

180.000

199.000

221.000

262.500

675.000

7 Tháng

1.080.000

1.194.000

1.326.000

1.575.000

4.050.000

15 Tháng

2.160.000

2.388.000

2.652.000

3.150.000

8.100.000

*Home Cafe: Ưu tiên đường truyền 300 Mbps vào MyTV, Facebook, Instagram và YouTube.


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOMETV (Dùng App - Dành cho Smart TV)

Gói cước

Home TVS

Home TV1

Home TV2

Home TV3

Home Cafe

Tốc độ Internet

26 Mbps

30 Mbps

40Mbps

50 Mbps

100 Mbps

MyTV

Chuẩn

Nâng cao

Nâng cao

VIP

Nâng cao

Giá cước (Đã gồm VAT)

1 Tháng

165.000

186.000

207.000

258.000

642.000

7 Tháng

990.000

1.116.000

1.242.000

1.548.000

3.852.000

15 Tháng

1.980.000

2.232.000

2.484.000

3.096.000

7.704.000

*Home Cafe: Ưu tiên đường truyền 300 Mbps vào MyTV, Facebook, Instagram và YouTube.

Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin