ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ

 Giới thiệu dịch vụ       Giá cước dịch vụ

Giá cước điện thoại quốc tế IDD và Gọi 171

Đối với các cuộc gọi từ thuê bao trả sau (ĐTCĐ hữu tuyến/vô tuyến, ĐTDĐ trả sau), cước được tính theo mức độ sử dụng trong tháng 
    
    - Tổng số giây sử dụng trong tháng đến 1.200 giây/tháng : 
        + Dịch vụ IDD: 500đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. ( # 3.740đ/phút).
        + Dịch vụ Gọi 171: 360đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. (# 3.600đ/phút).
    
    - Tổng số giây sử dụng trong tháng từ 1.201 giây/tháng: 
        + Dịch vụ IDD: 360đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. (# 3.600đ/phút)
        + Dịch vụ Gọi 171: 360đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. 

Đối với các cuộc gọi từ thuê bao trả trước; các cuộc gọi tại Bưu cục, điểm BĐ-VHX, đại lý, CardPhone 
    - Dịch vụ IDD: 500đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. 
    - Dịch vụ Gọi 171: 360đ/6 giây đầu tiên và 60đ/giây tiếp theo. 

Cước các dịch vụ đặc biệt: (được áp dụng kể từ ngày 01/06/2012).

1. "Hỗ trợ Gọi 171 Quốc tế" (đăng ký qua Tổng đài quốc tế 1713): Thu cước dịch vụ 3.000 đồng đối với mỗi cuộc gọi thành công.
2. Điện thoại có giấy mời đàm thoại: Thu cước dịch vụ 4.000 đồng/cuộc.
3. Điện thoại tìm người: 
 3.1 Sau khi hết thời gian 03 phút mà không tìm được người cần gặp thì thu cước tiếp thông 4.000 đồng/cuộc. Trường hợp sau đó gặp được người cần gặp thì thu cước Dịch vụ tìm người theo qui định hiện hành.
 3.2 Thu cước dịch vụ 4.000 đồng/cuộc đối với 1 trong các trường hợp sau:
  - Người gọi đăng ký sai số máy, máy được gọi không có tên người cần tìm.
  - Người được gọi đi vắng, không nói chuyện được, từ chối nói chuyện.
  - Người được gọi đổi số (trừ trường hợp có băng thông báo đổi số của tổng đài).
  - Trường hợp gặp máy có băng nhắn, hộp thư thoại, điện thoại ảo.
  - Trường hợp số máy lẻ của tổng đài nội bộ không có người thưa máy, có băng nhắn, hộp thư thoại, có tín hiệu fax, truyền số liệu, máy nhắn tin hoặc các tín hiệu khác.
4. Điện thoại gọi số:
4.1 Thu cước dịch vụ 4.000 đồng/cuộc đối với một trong các trường hợp sau:
  - Người gọi đăng ký sai số máy.
  - Máy được gọi có băng nhắn, hộp thư thoại, điện thoại ảo mà khách hàng không nhắn thu cước dịch vụ 4.000 đồng, nếu có nhắn thì coi như cuộc gọi hoàn thành và thu cước theo mức cước Dịch vụ Gọi số theo qui định hiện hành.
  - Máy bị gọi có người trả lời nhưng bất đồng ngôn ngữ mà điện thoại viên chưa tiếp thông: tính cước dịch vụ 4.000 đồng. Nếu đã tiếp thông thì coi như cuộc gọi hoàn thành và thu cước theo mức cước Dịch vụ Gọi số theo qui định hiện hành.
4.2 Điện thoại gọi số chỉ chấp nhận kết nối đến số máy thuê bao chính của mạng điện thoại đầu bị gọi, nếu khách hàng yêu cầu nối tới máy lẻ thì thông báo cho khách hàng biết và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Tìm người.
5. Dịch vụ Collect Call nhân công:
5.1 Đối với các cuộc gọi thành công: thu cước dịch vụ 3.000 đồng/cuộc.
5.2 Đối với cuộc gọi không thành công: thu cước dịch vụ 3.000 đồng/cuộc trong các trường hợp sau:
  - Người được gọi từ chối trả tiền hoặc đi vắng theo thông báo của đầu được gọi.
  - Trường hợp gặp máy có băng nhắn, hộp thư thoại, điện thoại ảo.
  - Số máy được gọi không được phép sử dụng dịch vụ Collect Call theo thông báo của điện thoại viên nước gọi đến hoặc người trả lời tại máy đó.
  - Người gọi đăng ký sai số máy, máy được gọi không có tên người cần tìm.
  - Người được gọi đổi số (trừ trường hợp có băng thông báo đổi số của tổng đài).
  - Máy được gọi có người trả lời nhưng bất đồng ngôn ngữ không thể nói chuyện được.
6. Dịch vụ Điện thoại hội nghị quốc tế (đăng ký qua tổng đài quốc tế 110):
 Cước dịch vụ (tính trên cuộc điện thoại Hội nghị thành công) 50.000 đồng/cuộc + Cước thời gian hội đàm.


Copyright ©2012 Viễn Thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) đã cập nhật và sửa đổi.
Địa chỉ: Trung tâm kinh doanh VNPT - Cần Thơ; số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Tel: +84 292 800126; Fax: +84 292 3765566
Thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin